MediCube – Ülevaade Eesti ravimturust

 MediCube näol on tegemist esimese Eestis koostatud kommertsiaalse Eesti ravimituru ülevaatega. MediCube infosüsteem on loodud abistama oma kasutajaid nende äriliste otsuste langetamisel. Kui senini tuli statistilise info hankimisel piirduda vaid rahvusvaheliste firmade poolt pakutavate pakettidega, siis nüüd on olemas ka alternatiivne lahendus. Tundes kohalikke olusid ja olles tegutsenud meditsiinisektoris pikki aastaid, püüame me pakkuda operatiivset ja usaldusväärset ravimistatistikat mugavas ja kaasaegses keskkonnas.

 Ühtse tootekoodi kasutamine kõikidel apteegikaupadel võimaldab saada ülevaateid mitte ainult ravimitest, vaid ka kõikidest teistest apteekides müüdavatest kaupadest (ravimisarnased ained, toidulisandid, hügieenikaubad, kosmeetika jpm.). Analüüside koostamisel ei kasuta me andmete ekstrapoleerimist, sest aruanded koostatakse andmetelt, mille maht ületab 90% Eesti ravimituru kogumahust.

 Loodame, et meie poolt kogutud statistika aitab muuta Teie firma töö senisest veelgi tulemuslikumaks.

Log in
Username:
Password:
    MEDICUBE
Copyright ® 2008 Apteekide Infotehnoloogia OÜ